Disclaimer

ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

PRIVACY VERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Eventueel verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wettelijk vereist.

COOKIES

Er wordt eventueel uitsluitend gebruik gemaakt van technisch noodzakelijke cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies om persoonlijke gegevens te vergaren en/of profielen op te bouwen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. HB Capital aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij HB Capital of bij derden welke met toestemming het (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HB Capital. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HB Capital.